Správce času
Vyzkoušejte nový plánovač, kalendář a organizér!
Navštivte www.spravcecasu.cz

Historie verzí Monotea SMS Posílač

Zde najdete seznam úprav, oprav a vylepšení aplikace.

4.11 (18.5.2014)

Zrušena brána Neomezené SMS

4.10 (14.4.2013)

Přidáno přepínání brány mezi Placenou SMS a Neomezenou SMS.

Upraven panel rychlých voleb.

Drobná vylepšení synchronizace kontaktů.

4.09 (28.3.2013)

Úprava automatické aktualizace na plně automatickou, která snižuje nutnost interakce uživatele.

Drobná vylepšení stability aplikace.

4.08 (27.3.2013)

Přidána synchronizace adresáře kontaktů se serverem monotea.com a mezi více spuštěnými instalacemi SMS Posílače přihlášenými pod jedním uživatelským účtem.

Přepracována vnitřní logika Adresáře kontaktů; opraveny chyby a vylepšen výkon.

Opravena drobná chyba v ukládání odeslaných zpráv do archívu.

4.07 (18.3.2013)

Opravena chyba, která ve Windows XP způsobovala zastavení vláken programu a tedy i jeho celkovou nefunkčnost.

4.06 (17.3.2013)

Přepsána část jádra programu, obsluhující synchronizaci mezi aplikací a serverem.

Úplně zrušen Bonusový kredit. Kredit se již nerozděluje na dvě části podle původu a nijak neomezuje uživatele v odesílání SMS zpráv.

Po neúspěšném připojení k serveru již program nehlásí chybu a neukončí se, ale pokusí se opakovaně připojit znovu, dokud se připojení nezdaří.

Opraveno chování textového pole pro psaní SMS.

4.05 (27.2.2013)

Opravena chyba nastavení hesla účtu v požadavku na odeslání SMS.

Opraveno duplicitní zobrazení informačního panelu při zjištění existence novější verze programu.

Opraven výpočet nutného Základního kreditu, pokud má uživ atel Bonusový kredit.

4.04 (24.2.2013)

Nové okno s informacemi o kreditu, cenách SMS a možnostech odesílání zpráv, dostupné z menu SMS - Kredit... nebo kliknutím na kredit ve stavovém řádku.

Zrušena vyskakovací nabídka dobití kreditu pomocí Premium SMS.

Odstraněn informační pruh o zakoupení Bonusu PLUS (licence k programu), který se zobrazoval v průběhu odesílání a po odeslání SMS.

Dočasně snížena maximální délka jedné SMS na 480 znaků (délka tří běžných SMS zpráv).

4.03 (18.2.2013)

Při nízkém kreditu program zobrazí informační dialog a nasměruje uživatele na webovou stránku s návodem pro dobití kreditu.

Do nastavení přidána volba zobrazení tray ikony.

4.02 (14.2.2013)

Po odeslání SMS je okamžitě zobrazen aktuální stav kreditu.

Odstraněno tlačítko \"Info o bráně\".

Zobrazení textu \"Neomezené SMS\" místo kreditu v případě, že má uživatel
aktivovány neomezené SMS zdarma.

Zrušeno hlášení o prodlevě připojení k serveru.

4.01 (18.1.2013)

Vylepšena automatická aktualizace.

Přidána tray ikona (ikona programu v oblasti hodin na hlavním panelu).

Program se nyní umí spustit minimalizovaný po startu Windows.

Zavření okna SMS Posílače program neukončí, ale minimalizuje do tray ikony.

Opraveno pamatování rozměrů okna při maximalizaci.

Značně vylepšena reakce na pokus o spuštění další instance.
Program nyní bez problémů ihned zobrazí původní instanci.

Vyčištění kódu programu od nánosu starých funkcí.

4.00 (17.11.2012)

Nová řada programu.

Vylepšené přihlášení k uživatelskému účtu před načtením profilu.

Zjednodušeno odesílání SMS zrušením výběru SMS bran.

Pamatování rozměrů okna pro každé rozlišení obrazovky zvlášť.

 

Starší verze Monotea SMS Posílač 3

3.18 (12.4.2012)

Opraven problém s odesíláním dlouhé pomlčky v textu.

Opravena chyba nezapamatování posledního umístění okna.

Přidáno odesílání výsledku opisování kódu z obrázku na server monotea.com pro získání dat k automatickému vyplňování těchto kódů.

3.17 (20.2.2012)

Při prvním spuštění program lépe zohledňuje malý display netbooku.

Opraveno rozpoznávání úspěšnosti odeslání SMS zdarma do Vodafone.

Program nyní maže data stažená při poslední nedokončené aktualizaci.

Upraven text v dialogu O programu... (menu Nápověda).

3.16 (16.2.2012)

Vylepšeno vkládání čísla příjemce ze schránky (lze vložit i dlouhé číslo s mezerami).

Po kliknutí na informaci o narozeninách kontaktu se v ten den již upozornění nezobrazí.

Po odeslání SMS program zašle anonymní statistiku na server Monotea.

Vylepšena správa SMS bran.

Několik drobných oprav.

3.15 (26.1.2012)

Obnovena funkčnost SMS brány Vodafone zdarma.

Do nastavení uživatelského účtu přidáno nastavení čísla odesílatele pro bránu Vodafone zdarma.

Automatické zjištění a nastavení výchozího čísla odesílatele brány SMSmanager.cz.

3.14 (25.1.2012)

Obnovena funkčnost SMS brány O2 zdarma.

3.13 (25.1.2012)

Ve stavovém řádku zobrazen kredit obou placených SMS bran najednou.

Pozastavena dočasně nefunkční brána O2 zdarma.

3.12 (23.1.2012)

Nová brána SMSmanager.cz pro levné placené SMS (od 0,25 Kč).

Odesílání placených SMS s Vámi nastaveným číslem odesílatele.

Vedle seznamu Vyberte SMS bránu přidáno tlačítko Info o bráně.

U bezplatné SMS brány T-Mobile zkrácena maximální délka zprávy na 160 znaků.

U bezplatné SMS brány O2 zkrácena maximální délka zprávy na 112 znaků.

Opraven panel příjemce u nové SMS.

3.11 (17.1.2012)

Opravena práce se schránkou v kontextovém menu.

Upozornění na nefunkční SMS bránu před odesláním.

3.10 (17.6.2011)

Opraveno odesílání bezplatných SMS do T-Mobile přes bránu sms.t-zones.cz. Zatím je nutné opisovat kód z obrázku (captchu).

Opraveno možné odeslání nesmyslných znaků na konci poslední SMS.

3.09 (4.6.2011)

Opraveno odesílání bezplatných SMS do O2 přes bránu 1188.cz. Zatím je nutné opisovat kód z obrázku (captchu).

3.08 (30.5.2011)

Omezení bezplatných SMS v neaktivované verzi zrušeno.

Zrušena dočasná aktivace Bonus PLUS v první instalaci programu.

3.07 (30.11.2010)

Obnovena možnost skrytí stavového řádku.

Přidáno omezení, které v neaktivované verzi vypne bezplatné SMS, a to po patnácti spuštěních.

3.06 (18.11.2010)

Přidány ikony Adresáře a Archívu do postranního přepínače.

Grafické sjednocení ikon Adresáře kontaktů.

Grafické sjednocení ikon Archívu odeslných zpráv.

Stavový řádek zbaven reklamy. Zbyl jeden odkaz na podporovaný server.

Opraveno vkládání čísla příjemce z Adresáře kontaktů.

Opraveno skrytí info-pruhu o porovnání verzí v aktivované aplikaci.

Zjednodušen stavový řádek.

3.05 (14.11.2010)

Odstraněn horní reklamní pruh. Ponechán však funkční pro případ reklamní kampaně.

Zrušen informační proužek o možnosti zavření reklamního pruhu.

Zrychlena automatická aktualizace.

Odlehčeno přihlašování aplikace k serveru.

Při pokusu o spuštění další instance se zobrazí již spuštěná aplikace.

Vylepšen instalátor založený na Inno Setup 5.4.0 Unicode.

Přidán spodní informační pruh o porovnání verzí.

Úplně nový aktivní stavový info-řádek s užitečnými odkazy.

Stavový řádek zatím zobrazuje reklamu; ještě však bude vylepšen.

3.04 (10.10.2010)

Opravena chyba nezobrazení reklamy v aktivované verzi.

Maximální počet kontaktů v neaktivované verzi snížen na 25.

Po kliknutí na reklamu se neodesílá odkaz na referenční číslo uživatele.

3.03 (27.9.2010)

Nový vzhled stavového řádku.

Zrušeno blikání informačního pruhu.

Přidán informační proužek o možnosti zavření reklamního pruhu.

3.02 (5.9.2010)

Přidána informace v případě pokusu o spuštění více instancí.

3.01 (20.7.2010)

Opraveny chyby dialogových oken.

3.00 (22.6.2010)

Program Monotea SMS Zdarma 2.26 byl přejmenován na Monotea SMS Posílač 3.00.

Nová ikona programu.

Odstraněna výzva k aktivaci zobrazovaná při kliknutí na rozbalovací seznam skupin kontaktů.

SMS Posílač 1.0 (23.5.2004)

Zcela nový program

Úplně první vydání programu pro odesílání SMS zpráv

Vydáno ještě pod hlavičkou Expert SoftWorks


Historie verzí Monotea SMS Zdarma

Program Monotea SMS Zdarma 2 zanikl přejmenováním na Monotea SMS Posílač 3.

2.25 (16.5.2010)

Drobné grafické úpravy.

Oprava několika malých nedostatků.

2.24 (27.4.2010)

Podařilo se odstranit problémy s NOD32 a kompatibilitou s Windows XP.

2.23 (26.4.2010)

Odstraněn problém s antivirem NOD32 (Aktualizace: nezdařilo se).

2.22 (25.4.2010)

Zrušen dlouhý interval čekání po odeslání SMS.

Upraveno spouštění automatické aktualizace tak, že je spouštěn instalátor namísto samostatného kopírování souborů.

Zrušena nutnost mít nastaven uživatelský účet pro odesílání bezplatných SMS zpráv.

Barevný ukazatel stavu připojení byl sloučen do jednoho prvku.

Položka menu Nastavení - SMS účet byla změněna na Uživatelský účet.

Oprava odesílání při zadání znaku Paragraf.

Nová ikona spouštěcí aplikace.

2.21 (8.3.2010)

Změněno směrování serverů z monotea.cz na monotea.com.

Příprava na upgrade aplikace na SMS Posílač 3.

Aplikace se nyní správně zobrazí ve Windows Vista/7 Flip 3D.

Nová ikona.

2.20 (26.10.2009)

Opravena konverze některých přehlasovaných písmen a speciálních znaků do tvaru bez diakritiky.

Opraveno ukládání/změna kontaktu odkazem za polem příjemce. Nyní se jméno kontaktu nastaví ihned po přidání/změně.

Přidána nutnost nastavit Uživatelský SMS účet. Bez něho nyní program neodešle ani bezplatné SMS.

2.19 (19.10.2009)

Při vložení telefonního čísla je automaticky nastavena Placená SMS jako výchozí brána.

Odstraněna závislost na některých podpůrných knihovnách, čímž byl program opět zmenšen a zrychlen a zároveň došlo k mírným úpravám vzhledu.

Program maximálně jednou za 3 dny, po odeslání SMS, upozorňuje na neaktivovaný Bonus PLUS.

2.18 (27.7.2009)

Přidána podpora režimu Portable (umístění aplikace na přenosném flashdisku).

Opravena chyba vytváření dočasných souborů při odesílání do Vodafone zdarma.

Upraveny výchozí složky, do kterých program ukládá data.

Změněna ikona aplikace.

2.17 (15.7.2009)

Opravena chyba při odesílání dotovaných SMS do T-Mobile.

2.16 (8.7.2009)

Odstraněna tray ikona (ikona zobrazující se v upozorňovací oblasti Hlavního panelu).

Zrušen informační pruh vyzývající k aktivaci Bonusu PLUS.

Zrušen dolní reklamní blok.

Opravena chyba způsobující zamrzání programu při deaktivaci zkušebního Bonusu PLUS.

Aktivace Bonusu PLUS se nyní ukládá pro všechny uživatele Windows, takže stačí jedna aktivace pro celé jedno PC.

2.15 (23.5.2009)

Do nastavení přidána možnost vypnout reklamní sdělení zobrazovaná v Informačním pruhu.

Při zkušební aktivaci Bonusu PLUS (prvních 10 spuštění) je zobrazeno menu Bonus PLUS a další informace týkající se aktivace rozšíření.

Vyskakující okno vyzývající k aktivaci Bonusu PLUS bylo nahrazeno permanentním informačním pruhem.

2.14 (19.5.2009)

Odstraněna chybová hláška před kritickým restartem vlákna.

2.13 (26.4.2008)

Prvních 10 spuštění je v programu aktivován Bonus PLUS

2.12 (19.4.2009)

Opraveno několik drobných chyb

Při a po odesílání SMS se zobrazuje informační pruh o aktivaci Bonusu PLUS

2.11 (13.4.2009)

Upraven dolní reklamní pruh, nyní méně ruší.

Optimalizována instalace aplikace. Základní instalační soubor je větší, ale hlavní soubor aplikace mnohem menší, takže start i aktualizace programu jsou rychlejší.

Upraveno zobrazování stavu kreditu před připojením k serveru

Opraveno přidávání nového kontaktu z řádku Příjemce

Opraveno zarovnávání stavového řádku

Skryta položka menu Kontakty - Upravit skupiny kontaktů (program zatím skupiny nepodporuje)

Odstraněna chybová hláška o neexistujícím účtu po spuštění programu

Do stavového řádku přidána informace o nastavení Uživatelského účtu

2.10 (25.1.2009)

Odesílání do T-Mobile nyní lépe zpracuje nastavení "V případě výpadku bezplatné brány poslat placenou SMS"

Při neaktivovaném Bonusu PLUS může každý uživatel odeslat 2 bezplatné dotované SMS denně

Zrušeno zobrazovaní okna pro zadání Aktivačního klíče po spuštění

Zrušeno zobrazovaní okna pro zadání Aktivačního klíče po odeslání SMS

Upraven vzhled spodního reklamního pruhu

Přidán nový reklamní pruh nad textem psané SMS

Nová hlavní menu oken a popup menu pro vyšší kompatibilitu s Windows Vista a čtecími programy pro zrakově postižené

Změna barevnosti indikátoru připojení k záložnímu serveru

2.09 (6.12.2008)

Optimalizace internetového jádra aplikace

Program nyní vyhledává záložní server v případě selhání primárního

Vylepšeny online informace ve stavovém řádku

2.08 ALPHA (6.11.2008)

Nové zobrazování dialogového okna, nabádajícího k aktivaci Bonusu PLUS

2.07 ALPHA (5.11.2008)

Opravena chyba změny hesla lokálního uživatele

Nový, výraznější design programu ve stylu Monotea SMS Sender

Přidána Tray ikona (ikona pro skrytí programu do upozorňovací oblasti)

Změněn vzhled reklamního pruhu

2.06 ALPHA (27.7.2008)

Přidána informace o aktuální ceně Bonusu PLUS

2.05 ALPHA (3.5.2008)

Opraveno několik drobných chyb

Přidána možnost deaktivovat Bonus PLUS

2.04 ALPHA (21.4.2008)

Všechny reklamy do Reklamního pruhu se nyní načítají pouze jednou, a to při přihlášení k serveru, takže program již nekontaktuje server každých 20 sekund

Zahájeno testování nového XML a databázového jádra programu

2.03 ALPHA (8.4.2008)

Oprava tlačítka Adresář

2.02 ALPHA (8.4.2008)

Drobné opravy

Odstraněno informování o registraci Bonusu PLUS po odeslání SMS

Přidáno tlačítko s informacemi o výhodách Bonusu PLUS

2.01 ALPHA (7.4.2008)

Po prvním spuštění automaticky získá data ze SMS Posílač 1

Ochrana heslem nahrazena víceuživatelským přihlašováním

V aktivované verzi v záhlaví okna zobrazuje, že se jedná o verzi PLUS

Vylepšeno nastavení čísla odesílatele SMS

2.00 ALPHA (31.3.2008)

Nová řada programu, jedná se o zatím nedokončenou ALPHA verzi

Aktivace Bonusu PLUS nyní probíhá Aktivačním klíčem

Program již nepožaduje po prvním spuštění zadání e-mailové adresy

Ukládání souborů do složek kompatibilní s Windows Vista

Zmenšen reklamní pruh

Lehce vylepšen design ovládacích prvků